Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Symfoniorkester til filmen

Stavanger Symfoniorkester skal spille inn filmmusikken til den internasjonale samproduksjonen History of Love.

Les mer

Kunngjøring: Årets tredje søknadsrunde med statlige midler

Mediefondet Zefyr AS kunngjør med dette den tredje av tre søknadsrunder for tilskudd med statlige midler i 2017, med frist 19. september.

Les mer

Tildelingsliste – statlige midler 2017 (per juni)

Mediefondet Zefyr har tildelt statlige midler til følgende prosjekter første halvår.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer