Regionalt fond for audiovisuell produksjon på Sør- og Vestlandet

Mediefondet Zefyr forvalter statlige tilskuddsmidler og investerer privat kapital i langfilmer, serier og dataspill. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer og staten ved Kulturdepartementet/Norsk filminstitutt.

Søknadsfrist – statlige tilskuddsmidler

Neste søknadsfrist for fordeling av fondets statlige tilskuddsmidler er satt til 19. september.

Les mer

Utsatt for Vestavinden

Mediefondet Zefyr presenterer nye nettsider samt ny grafisk profil etter et spennende samarbeid med det prisbelønte Stavangerbyrået Melvær & Co. Vestlandsværet har vært en inspirasjonskilde.  

Les mer

Marøy med videre

Lars Leegaard Marøy har takket ja til å bli Mediefondet Zefyrs første direktør.

Les mer
Nyhetsarkiv

Investeringsforløpet

Mediefondet Zefyrs investeringer er alltid et resultat av individuell forhandling mellom produsent og selskapets administrasjon.

Alle henvendelser rettes i første omgang til selskapets produksjons- og informasjonsrådgiver Ingunn Myklevoll Sjøen.

Les mer

Søknadsbehandling

Mediefondet Zefyr har 6 ukers behandlingstid ved tildeling av statstilskudd.

Behandlingsprosessen består av tre kvalifiseringsledd:

Teknisk gjennomgang– vurdering av søknaden opp mot kunngjøring, selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

Kunstnerisk-/markedsmessig nivå – vurdering av prosjektets kvalitet og salgspotensial

Grad av regional effekt – vurdering av prosjektets bidrag til bransjebygging i Zefyrs virksomhetsområde.

Les mer